Salgın devrinde kronik teneffüs rahatsızlıklarınızı ihmal etmeyin

0 31

Kronik teneffüs rahatsızlıkları ortasında yer alan astım ve KOAH için hastaların her devirde olduğu üzere salgın devirlerinde de kesinlikle ilaçlarını sistemli kullanmaları gerektiğini belirten Yıldırım, tedaviye ahenk sürecinin astım ve KOAH hastalıklarında kilit nokta olduğunu vurguluyor.

KOAH, bilhassa 40 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 10’unda görülüyor

Akciğer hastalığına neden olabilen ve tedavi edilmediğinde ağır akut teneffüs yolu yetersizliği sendromu üzere hastalıklara yol açabilen COVID-19, KOAH hastaları için de tehdit oluşturuyor. Tüm dünyada kalp damar hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü en sık vefat nedeni olan KOAH, bilhassa 40 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 10’unda görülüyor. KOAH hastalarının risk altında olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım; “Hastalarımız Sağlık Bakanlığı’nın, yazılı ve görsel basında bilgi aktaran Sağlık Bakanlığı Bilim Şurası Üyesi Bilim İnsanlarının, Türk Tabipler Birliği Öğretim Üyelerinin teklifleri doğrultusunda hijyen kurallarına uymalıdır.” dedi.

Astım kronik fakat yönetilebilir bir hastalık

Astım ataklarında hastaların nefes darlığı, öksürük, hırıltılı soluk alıp verme ve göğüste baskı hissi üzere yakınmalar yaşadığını söyleyen Yıldırım, hastalığın uzun müddetli sistemli tedavi gerektiren kronik bir hastalık olduğunu paylaştı. Kronik hastalıklara sahip bireylerin salgın devirlerinde çok daha önlemli olması gereken bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Nurhayat Yıldırım, “Astım kronik lakin yönetilebilir bir hastalık. Hastaların tedaviye uyumlu olmaları çok kıymetli. Atakların sık tekrarlaması hastaların akciğer kapasitesinde azalma olmasına ve akciğerlerin erken yaşlanmasına neden oluyor. Hastaların ilaçlarını aksatmadan sistemli olarak almaları atakları en aza indirecektir.” diye konuştu.

Salgın periyodunda yapılması gerekenler

Salgın devirlerinde astım ve KOAH hastalarının mümkün olduğunca meskenlerinde kalması, sosyal izolasyona uyması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım şu tekliflerde bulundu;

– Tabiplerinin önerdiği halde ilaçlar nizamlı kullanılmalı.

– Astım denetiminde bir bozulma yahut KOAH yakınmalarında bir artış hissederlerse kesinlikle hekimleriyle yahut Sağlık Bakanlığı’nın ilettiği sağlık irtibat çizgileriyle irtibata geçilmeli.

– Hastaneye gidilmesi gerekiyorsa kesinlikle maske takılmalı.

– Hastaneye yalnız gidemeyen bireyler tek refakatçi ile hastaneye gitmeli.

– Randevu saatinde orada olunup bekleme odasında çok fazla vakit geçirilmemeli.

– El hijyeni büyük kıymet taşıyor. Su ve sabunla yıkama imkânı olmadığı durumlarda eller %60-70 alkol içeren gereçlerle temizlenmeli.

– Çantada el dezenfektanı taşınmalı.

– Mümkün olduğunca tırabzanlara, hastanedeki koltuk ve sandalyelere dokunulmamalı.

– Kıyafetler kesinlikle yüksek derecede en az 25 dakika yıkanmalı.

– Meskene konuk kabul edilmemeli.

– Mesken ortamı nizamlı olarak havalandırılmalı.

– Şayet etraflarında ateşli, öksüren bir erişkin ya da çocuk varsa onlardan uzak durulmalı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.